Regulamin Rozliczania Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi I Ustalania Opłat Za Używania Lokali Oraz Zasad Użytkownika Lokali (37 pobrań)

 

Regulamin Spółdzielczego Domu Kultury IKAR działającego przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu (20 pobrań)

 

Regulamin montażu i użytkownia wodomierzy lokalowych, określania kosztów dostawy wody do budynków i odprowadzania ścieków oraz dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Jarosławiu (20 pobrań)

 

NOWY Regulamin rozliczania zużycia energii cieplnej w zasobach Spółdzielni w których zainstalowano podzielniki kosztów ogrzewania oraz zawory termostatyczne przy grzejnikach. (22 pobrania)

 

NOWY Regulamin Procedury Windykacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej W Jarosławiu (21 pobrań)

 

Regulamin Porządku Domowego (61 pobrań)

 

Regulamin Korzystania Z Energii Elektrycznej W Pomieszczeniach Piwnicznych I Innego (20 pobrań)

 

Regulamin ochrony przeciwpożarowej w SM w Jarosławiu. (20 pobrań)

 

Regulamin udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaroslawiu (22 pobrania)

 

Regulamin w sprawie zmiany sposobu indywidualnego ogrzewania mieszkań w budynkach nie wyposażonych w instalację c.o.. (18 pobrań)

 

Regulamin postępowania w sprawach związanych z zabudową pomieszczeń na cele mieszkalne. (20 pobrań)

 

Regulamin dot. malowania klatek schodowych w budynkach stanowiących własność SM w Jarosławiu - 26.02.2020 r. (18 pobrań)

 

Regulamin dokonania okresowej kontroli instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych i użytkowych. (19 pobrań)

 

Regulamin budowy, finansowania, przydziału i używania garaży samochodowych. (20 pobrań)

 

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu - tekst jednolity- 2018 r. (16 pobrań)

 

Regulamin Rady Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu. (16 pobrań)

 

Regulamin Zebrania Grypy Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu (16 pobrań)

 

Regulamin funduszu na remonty i konserwacje obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu. (25 pobrań)

 

Regulamin rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu z członkami z tytułu wkładów budowlanych w eksploatowanych zasobach mieszkaniowych (15 pobrań)

 

Regulamin wynajmu lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu (19 pobrań)

 

Regulamin funduszu termomodernizacyjnego obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu (17 pobrań)

 

Komisji ds. współpracy z Radami osiedlowymi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu. (14 pobrań)

 

Regulamin określania kosztów dostawy wody do budynków i odprowadzania ścieków oraz dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Jarosławiu (17 pobrań)

 

Regulaminu korzystania z zewnętrznych części wspólnych nieruchomości – dachu, elewacji budynku - w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu (37 pobrań)

 

/** * */