przetargi_nierozstrzygnięte Archive

Przetarg ustny nieograniczony na najem dwóch lokali użytkowych położonych w Jarosławiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem dwóch lokali użytkowych  położonych w Jarosławiu: Lokal Nr 1 – os. Słoneczne 9, o pow. 212,00 m² + 34,30 m² powierzchnia zaplecza. Lokal Nr 2 – ul. Jana Pawła II 27, o pow. 53,29 m². Cena wywoławcza na lokal Nr 1 –

Przetarg na remont ocieplenia ścian szczytowych na budynkach Spółdzielni. – NIE DOSZEDŁ DO SKUTKU

Komunikat W dniu 13.07.2017. uzupełniono dokumenty przetargowe o dokumentację i kosztorysy uproszczone. Prosi się potencjalnych oferentów o pobranie dołączonych dokumentów znajdujących się w komplecie materiałów do pobrania.   Wszystkie materiały do pobrania (archiwum *ZIP):

Przetarg na remont ocieplenia ścian szczytowych na budynkach Spółdzielni – nie doszedł do skutku

Przetarg nie doszedł do skutku. Materiały do pobrania (archiwum *zip):   Pliki do obejrzenia:

Przetarg ofertowy nieograniczony na przebudowę kotłowni gazowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.)     0-16 621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na przebudowę kotłowni gazowej zlokalizowanym przy ul. Jana Pawła nr27 w Jarosławiu. Termin wykonania do 30.08.2017r. Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 20.06.2017r do godz. 800. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.06.2017r o godz. 900 w siedzibie Spółdzielni

Przetarg ofertowy nieograniczony na remont nawierzchni chodników i utwardzenie terenu na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu.

„Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.)     0-16 621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remont nawierzchni chodników i utwardzenie terenu (Zad. nr 1) Termin wykonania do 31.07.2017r. Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 12.05.2017r do godz. 900. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2017r o godz. 1000. Specyfikację dot. warunków przetargu można

Przetarg na remont wylotów kominów – unieważniony

Przetarg na wymianę stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ogłasza przetarg na wymianę stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych. Materiały do pobrania w pdf:         Komuniakt:

Przetarg na remont wylotów kominów – nie doszedł do skutku

Przetarg na remont pokryć dachowych

Pobierz wszystkie pliki: Materiały do obejrzenia w formacie pdf:

Przetarg ofertowy nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji i remontu Osiedlowego Domu Kultury „IKAR” w budynku nr 21 os. Armii Krajowej w Jarosławiu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.)0-16 621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji i remontu Osiedlowego Domu Kultury „IKAR” w budynku nr 21 os. Armii Krajowej w Jarosławiu. Termin wykonania do 20.12.2015r. Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 17.09.2015r do godz. 900. Otwarcie ofert nastąpi w dniu

Remont balkonów w budynkach SM Jarosław

 Materiały do przetargu w postaci folderu skompresowanego (zip):   Pliki w formacie PDF:

Przetarg (ustny) na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Jarosławiu na osiedlu im. Kombatantów 17/10 o powierzchni 37,70 m2.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ulica księcia Józefa Poniatowskiego nr 45 działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116 z późn. zm.) ogłasza przetarg (ustny) na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Jarosławiu na osiedlu im. Kombatantów 17/10 o powierzchni

Przetarg na lokal mieszkalny 19,40 mkw.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ulica księcia Józefa Poniatowskiego nr 45 działając na podstawie przepisów ustawy  z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116 z późn. zm.) ogłasza przetarg (ustny) na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego  w Jarosławiu na osiedlu im. Mikołaja  Kopernika 1/8 o powierzchni

Przetarg na lokal mieszkalny 37,70 mkw.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ulica księcia Józefa Poniatowskiego nr 45 działając na podstawie przepisów ustawy  z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116 z późn. zm.) ogłasza przetarg (ustny) na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Jarosławiu na osiedlu im. Kombatantów 17/10 o powierzchni 37,70

Przetarg ustny na lokal mieszkalny 37,70 mk.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ulica księcia Józefa Poniatowskiego nr 45 działając na podstawie przepisów ustawy  z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116 z późn. zm.) ogłasza przetarg (ustny) na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Jarosławiu na osiedlu im. Kombatantów 17/10 o powierzchni 37,70

Przetarg na najem lokalu uzytkowego 128,00 m2

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na: najem od dnia 01.03.2014r. lokalu użytkowego położonego w Jarosławiu, przy ul. Jana Pawła II 21, o powierzchni 128,00 m2. Cena wywoławcza 18,50 zł /m2/m-c (netto). Cena nie obejmuje: dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, wywozu nieczystości, zużycia wody, kanalizacji. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest

Przetarg na najem lokalu użytkowego o pow. 68,40 m2

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na: najem od dnia 1.03.2014 r. lokalu użytkowego położonego w Jarosławiu na os. Pułaskiego 12, o powierzchni 68,40m2. Cena wywoławcza 9,50 zł /m2/m-c (netto). Cena nie obejmuje: dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, wywozu nieczystości, zużycia wody, kanalizacji. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium