Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45C tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wymianę zaworów grzejnikowych w budynkach mieszkalnych.

 

Termin wykonania robót do 10.09.2023r.
Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 16.03.2023r do godz. 9:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.03.2023 o godz. 10:30. Specyfikację dotyczącą  warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej www.sm-jaroslaw.pl

 

Pobierz wszystkie pliki:

 

wymiana_zaworow_termostatycznych.zip (36 pobrań)

 

 

Przeglądaj pliki:

Armii-Krajowej-6-kosztorys-2.xlsx (17 pobrań)

Armii-Krajowej-7-kosztorys-2.xlsx (13 pobrań)

Armii-Krajowej-8-kosztorys-3.xlsx (14 pobrań)

Armii-Krajowej-10-kosztorys-2.xlsx (14 pobrań)

Armii-Krajowej-11-kosztorys-2.xlsx (15 pobrań)

Armii-Krajowej-12-kosztorys-2.xlsx (16 pobrań)

Armii-Krajowej-13-kosztorys-2.xlsx (16 pobrań)

Armii-Krajowej-14-kosztorys-2.xlsx (15 pobrań)

Armii-Krajowej-15-kosztorys-2.xlsx (16 pobrań)

SIWZ-wymiana-zaworow-termostatycznych-2.pdf (22 pobrania)

Wzor-Umowa-Zawory-2.pdf (17 pobrań)

ZAl.-nr-1-formularz-ofertowy-wymiana-zaworow-2.pdf (14 pobrań)

Zal.-nr-3-wykaz-zrealizowanych-robot-2.pdf (15 pobrań)

ZAl.-nr-4-oswiadczenie-o-wielkosci-zatrudnienia-2.pdf (16 pobrań)

Zal.-nr-5-wykaz-osob-2.pdf (18 pobrań)

Zal.nr-6-zestawienie-kosztow-w-rozbiciu-na-budynki-2.pdf (14 pobrań)