Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45c tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie robót brukarskich na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu

Termin wykonania robót do 30.09.2022r.
Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 24.03.2022r
do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.03.2022r. o godz. 10:00. Specyfikację dotyczącą  warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej www.sm-jaroslaw.pl

 


Pobierz wszystkie pliki:

2022-Materialy-przetargowe-na-roboty-brukarskie.zip (25 pobrań)

 

Materiały do obejrzenia w formacie pdf:

SIWZ-roboty-brukarskie.pdf (38 pobrań)

 

Kosztorysy.xls (29 pobrań)

 

ZAl.-nr-1-formularz-ofertowy.pdf (23 pobrania)

 

ZAl.-nr-2-Wzor-umowy.pdf (20 pobrań)

 

Zal.-nr-3-wykaz-zrealizowanych-robot-brukarskich.pdf (24 pobrania)

 

Zal.-nr-4-zestawienie-kosztow-w-rozbiciu.pdf (21 pobrań)

 

Zal.-nr-5-wykaz-osob.pdf (20 pobrań)