Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45c tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na: Wykonanie remontu balkonów na budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu. (Zadanie 1)

Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 13.04.2021r do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.04.2021r o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Poniatowskiego 45c w Jarosławiu .

Specyfikację dot. warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej
www.sm-jaroslaw.pl.

 

Przeglądaj pliki PDF:

Formularz ofertowy - Remont balkonów - zadanie 1.pdf (8 pobrań)

Fotografia stanu istniejącego oraz przykładowa realizacja.pdf (10 pobrań)

Karty techniczne produktów - system weber.pdf (6 pobrań)

Kosztorys ofertowy - os Kombatantów 3, 4.pdf (11 pobrań)

Kosztorys ofertowy - os Kombatantów 3, 4.xls (8 pobrań)

Specyfikacja przetargowa - Remont balkonów - zadanie 1.pdf (11 pobrań)

Szkic wykonania remontu balkonu.pdf (11 pobrań)

Wzór umowy - Remont balkonów - 2021.pdf (7 pobrań)

2021- Materiały przetargowe -Remont balkonów (zadanie 1).zip (11 pobrań)

 

Pobierz wszystkie pliki ZIP:

2021- Materiały przetargowe -Remont balkonów (zadanie 1).zip (11 pobrań)