Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remonty cząstkowe nawierzchni dróg osiedlowych

 

Termin wykonania robót do 20.05.2021r.
Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 31.03.2021 r.
do godz. 9:00

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2021 o godz. 10:00. Specyfikację dotyczącą  warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej www.sm-jaroslaw.pl

 

 

KOMUNIKAT NR 1 z dnia 18.03.2021

Do niniejszego komunikatu dołącza się nowe poprawione dokumenty przetargowe. Poprzednie materiały przetargowe zamieszczone przy ogłoszeniu w dniu 17 marca 2021 anuluje się.

Pobierz wszystkie pliki – poprawione:

Dokumentacja_poprawiona.zip (11 pobrań)

 

Materiały do obejrzenia w formacie pdf – poprawione:

Wzór umowy - (poprawiony) (5 pobrań)

Formularz ofertowy (poprawiony) (13 pobrań)

Specyfikacja przetargowa (poprawiona) (13 pobrań)