Przetarg ofertowy nieograniczony na remont schodów przed wejściami do budynków mieszkalnych Sp-ni Mieszkaniowej w Jarosławiu (7 wejść – około 93m2)

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.) 0-16 621-64-11, 621-64-40

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remont schodów przed wejściami do budynków mieszkalnych Sp-ni Mieszkaniowej w Jarosławiu (7 wejść – około 93m2)

Termin wykonania robót do 30.10.2020r.
Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 19.08.2020r
do godz. 9 00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.08.2020r. o godz. 1000. Specyfikację dotyczącą warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej www.sm-jaroslaw.pl

Pobierz wszystkie pliki (zip):

Materiały przetargowe na remont schodów przed wejściami do budynków 2020.zip (21 pobrań)

 

Przeglądaj pliki (pdf):