Przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie robót brukarskich na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.)0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na: Wykonanie robót brukarskich na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu.


Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 22.06.2020r do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.06.2020r o godz. 10:00w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Poniatowskiego 45 w Jarosławiu .


Specyfikację dot. warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej
www.sm-jaroslaw.pl.

KOMUNIKAT

dotyczy miejsca składania ofert przetargowych

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu informuje wszystkich oferentów, że związku zagrożeniem epidemicznym ponownie ogranicza się przyjmowania interesantów przez biura Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu (w tym Sekretariatu) oferty przetargowe można złożyć po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się lub bezpośrednio pracownikowi po przywołaniu go dzwonkiem znajdującym się przy drzwiach wejściowych. Dodatkowych informacji uzyskać można pod telefonem 16 621 64 40

 

POBIERZ WSZYSTKIE PLIKI (*ZIP):

Roboty brukarskie (*ZIP) (35 pobrań)

 

Materiały do obejrzenia w formacie pdf:

Dokumentacja projektowa:

 

Kosztorysy:

 

 

Materiały przetargowe: