Czynsz można wpłacać bez prowizji

w banku PeKaO S.A.

 

nr konta

 86 1240 2571 1111 0000 3345 5745