Przetarg ofertowy nieograniczony na wymianę stolarki okiennej około(378 szt) w tym 325 okien piwnicznych w budynkach mieszkalnych Sp-ni Mieszkaniowej w Jarosławiu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45

tel.(fax.) 0-16  621-64-40, 621-64-11 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wymianę stolarki okiennej (około 378 szt.) w tym 325 szt okien piwnicznych w budynkach mieszkalnych Sp-ni Mieszkaniowej w Jarosławiu.

Termin wykonania robót do 30.10.2020r.
Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 24.03.2020r
do godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.03.2020 o godz. 1000. Specyfikację dotyczącą  warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej www.sm-jaroslaw.pl


Pobierz wszystkie pliki:
Materiały przetargowe na wymianę stolarki w 2020r

Materiały do obejrzenia w formacie pdf:

SPECYFIKACJA NA WYMIANĘ STOLARKI 2020r

Zał. nr 1 – FORMULARZ OFERTOWY DO SPECYFIK 2020

Zał. nr 2 – Umowa o wymianę stolarki 2020 WZÓR

Zał. nr 3 – oświadczenie o zatrudn.

 

KOMUNIKAT

dotyczy miejsca składania oraz otwarcia ofert przetargowych

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu informuje wszystkich oferentów, że związku ograniczeniem przyjmowania interesantów przez biura Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu (w tym Sekretariatu) oferty przetargowe można złożyć po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się lub bezpośrednio pracownikowi po przywołaniu go dzwonkiem znajdującym się przy drzwiach wejściowych.

Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału oferentów. Protokół z otwarcia ofert prześlemy oferentom elektronicznie związku z czym prosimy o podanie czytelnego adresu mailowego w formularzu ofertowym.

 Dodatkowych informacji uzyskać można pod telefonem 16 621 64 40.