Przetarg ofertowy nieograniczony na remont nawierzchni chodników oraz wykonanie poszerzenia utwardzenia terenu i wymiany nawierzchni parkingu na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remont nawierzchni chodników oraz wykonanie poszerzenia utwardzenia terenu i wymiany nawierzchni parkingu na  osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu

 

Termin wykonania robót do 31.08.2019r.
Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 29.05.2019r
do godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.05.2019 o godz. 1000. Specyfikację dotyczącą  warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej www.sm-jaroslaw.pl