„Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.)    

0-16 621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remont nawierzchni chodników i utwardzenie terenu (Zad. nr 1) Termin wykonania do 31.07.2017r.

Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 12.05.2017r do godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2017r o godz. 1000. Specyfikację dot. warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej.

Pobierz wszystkie pliki:

Icon of 2017- Rob  Brukarskie Zad Nr 1-mat  Przetargowe 2017- Rob Brukarskie Zad Nr 1-mat Przetargowe (9.0 MiB) - Pobrań: 406
Materiały do obejrzenia w formacie pdf: