- opłaty niezależne od Spółdzielni, które są przekazywane dostawcom usług komunalnych:

1. wywóz śmieci 11,00 zł/os/m-c obowiązujące od VI 2016
2. woda zimna 4,99 zł/m3 obowiązujące od I 2015
3. kanalizacja 4,88 zł/m3 obowiązujące od I 2015

opłaty za eksploatację obowiązujące od stycznia 2012

członkowie spółdzielni – eksploatacja

lokale mieszkalne z c.o. 1,51/m2
lokale mieszkalne z c.o z ciemną kuchnią 1,36 zł/m2
lokale mieszkalne bez c.o 1,28 zł/m2

lokatorzy nie bedący członkami – eksploatacja

lokale mieszkalne z c.o. 1,57 zł/m2/m2
lokale mieszkalne z c.o. – z ciemną kuchnią 1.41 zł/m2/m-c
lokale mieszkalne bez c.o. 1,33 zł m2
podatek od nieruchomości 0,10 zł/m2/m-c obowiązująca
od II 2014 r.
fundusz społeczno-wychowawczy 1,48 zł/mieszkanie obowiązuje od VIII 2009
==> fundusz remontowy 1 zł/m2/m-c  obowiązująca
od 01.08.2014 r.
==> fundusz termomodernizacyjny 0,40 zł/m2/m-c  obuwiązująca
od VIII 2006 r.

==> energia cieplna – opłata stała

centralne ogrzewanie 1,38 zł/m2/m-c obowiązująca
od 01.06.2014 r.
ciepła woda użytkowa 52,03 zł/mieszk/m-c obowiązująca
od 01.06.2014 r.

==> energia cieplna – opłata zmienna

centralne ogrzewanie indywidualna wg rozliczeń za dwa ub.lata
ciepła woda użytkowa 17,22 zł/m3 obowiązująca
od IV 2016 r.
==> opłata licznikowa-zimna woda 2,07 zł/licznik/m-c niezmienna
od III 2013 r.
==> opłata licznikowa-ciepła woda 2,07 zł/licznik/m-c niezmienna
od III 2013 r.
==> konserwacja inst.domofonowej 1,00 zł/mieszkanie

 

Nr konta opłat czynszowych:

29 9096 0004 2001 0053 9308 0003

Bank Spółdzielczy w Jarosławiu