przetargi_nierozstrzygnięte Archive

Przetarg na remont ocieplenia ścian szczytowych na budynkach Spółdzielni – nie doszedł do skutku

Przetarg nie doszedł do skutku. Materiały do pobrania (archiwum *zip):   Pliki do obejrzenia:

Przetarg na remont wylotów kominów – unieważniony

Przetarg na wymianę stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ogłasza przetarg na wymianę stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych. Materiały do pobrania w pdf:         Komuniakt:

Przetarg na remont wylotów kominów – nie doszedł do skutku

Przetarg na remont pokryć dachowych

Pobierz wszystkie pliki: Materiały do obejrzenia w formacie pdf:

Przetarg ofertowy nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji i remontu Osiedlowego Domu Kultury „IKAR” w budynku nr 21 os. Armii Krajowej w Jarosławiu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.)0-16 621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji i remontu Osiedlowego Domu Kultury „IKAR” w budynku nr 21 os. Armii Krajowej w Jarosławiu. Termin wykonania do 20.12.2015r. Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 17.09.2015r do godz. 900. Otwarcie ofert nastąpi w dniu

Remont balkonów w budynkach SM Jarosław

 Materiały do przetargu w postaci folderu skompresowanego (zip):   Pliki w formacie PDF:

Przetarg (ustny) na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Jarosławiu na osiedlu im. Kombatantów 17/10 o powierzchni 37,70 m2.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ulica księcia Józefa Poniatowskiego nr 45 działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116 z późn. zm.) ogłasza przetarg (ustny) na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Jarosławiu na osiedlu im. Kombatantów 17/10 o powierzchni

Przetarg na lokal mieszkalny 19,40 mkw.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ulica księcia Józefa Poniatowskiego nr 45 działając na podstawie przepisów ustawy  z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116 z późn. zm.) ogłasza przetarg (ustny) na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego  w Jarosławiu na osiedlu im. Mikołaja  Kopernika 1/8 o powierzchni

Przetarg na lokal mieszkalny 37,70 mkw.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ulica księcia Józefa Poniatowskiego nr 45 działając na podstawie przepisów ustawy  z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116 z późn. zm.) ogłasza przetarg (ustny) na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Jarosławiu na osiedlu im. Kombatantów 17/10 o powierzchni 37,70