Przetarg ustny na ustanowienie odrębnej własności nieruchomości lokalu mieszkalnego nr 28 o pow. 45,30 m2 położonego przy ulicy im. księcia Józefa Poniatowskiego w budynku nr 45 w Jarosławiu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 działając na podstawie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222) ogłasza przetarg ustny na ustanowienie odrębnej własności nieruchomości lokalu mieszkalnego nr 28 o pow. 45,30 m2 położonego przy ulicy im. księcia Józefa Poniatowskiego w budynku nr 45 w Jarosławiu, usytuowanego na IV

Przetarg ustny na ustanowienie odrębnej własności nieruchomości lokalu mieszkalnego

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 działając na podstawie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222) ogłasza przetarg ustny na ustanowienie odrębnej własności nieruchomości lokalu mieszkalnego nr 28 o pow. 45,30 m2 położonego przy ulicy im. księcia Józefa Poniatowskiego w budynku nr 45 w Jarosławiu, usytuowanego na IV

Przetarg ofertowy nieograniczony na remont nawierzchni chodników i parkingów na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.)     0-16 621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remont nawierzchni chodników i parkingów (Zad. nr 3) Termin wykonania do 31.10.2016r. Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 10.08.2016r do godz. 900. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2016r o godz. 1000. Specyfikację dot. warunków przetargu można pobrać

Przetarg ofertowy nieograniczony na remont ocieplenia ścian na budynkach SM w Jarosławiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.)     0-16 621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remont ocieplenia ścian na budynkach SM w Jarosławiu. Termin wykonania do 20.10.2016r. Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 02.08.2016r do godz. 900. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.08.2016r o godz. 1000. Specyfikację dot. warunków przetargu można pobrać ze

Materiały z Walnego Zebrania Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu 2016

Nowy Biuletyn Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu nr 1 (7) 2016

Materiały na walne zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej 2016 r.

Sprostowanie !

Sprostowanie SIWZ do przetargu: „Przetarg ofertowy nieograniczony na rozbiórkę budynku kotłowni wraz ze składem opału zlokalizowanym przy budynku. Nr 1 na os. Kalinki w Jarosławiu.” http://www.sm-jaroslaw.pl/?p=923 dot. daty składania ofert z dnia 21-06-2016 na dzień 24-06-2016 poprawiona SIWZ tutaj: SIWZ – Poprawiona

Przetarg na najem lokalu użytkowego położonego w Jarosławiu na os. Witosa 2, o powierzchni 79,68 m. kw.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45, OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na najem lokalu użytkowego położonego w Jarosławiu na os. Witosa 2, o powierzchni 79,68 m. kw.   Cena wywoławcza 7,00 zł /m2/m-c (netto), cena wywoławcza nie obejmuje: dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, wywozu nieczystości, zużycia wody, kanalizacji.   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNIWSZYSCY   Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu stosownie do zapisu Art. 39 §1 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 21 z późn. zm. oraz Art. 83 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Dz. U. z 2013 roku poz. 1222 z