OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO NA OSIEDLU WITOSA 2, w JAROSŁAWIU

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego  położonego w Jarosławiu, na osiedlu  Witosa 2, Lokal  o pow. – 28,90 m². Cena wywoławcza – 12,00 zł/m²/m-c (netto) . Cena nie obejmuje: dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, wywozu nieczystości, zużycia wody, kanalizacji. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium

“Inwestycja Roku 2019”

Nasza Spółdzielnia zajęła 1 miejsce w kategorii proekologiczne w konkursie zorganizowanym przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami “Inwestycja Roku 2019”.   Prezentacja: Inwestycja Roku 2019

Przetarg ustny na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 działając na podstawie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.2020.1465 t.j. z dnia 2020.08.27) OGŁASZA PRZETARG USTNY NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO NR 11 o pow. 84,50 m2 położonego w Jarosławiu na osiedlu im. marszałka Józefa Piłsudskiego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 9, usytuowanym na parterze, składającym

OGŁASZA PRZETARG USTNY NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO NR 1 o pow. 21,80 m2

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 działając na podstawie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.2020.1465 t.j. z dnia 2020.08.27) OGŁASZA PRZETARG USTNY NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO NR 1 o pow. 21,80 m2 położonego w Jarosławiu przy ulicy im. Henryka Sienkiewicza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 2, usytuowanym na parterze, składającym się

PRZETARG USTNY NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO NR 11 o pow. 84,50 m2

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 działając na podstawie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.2020.1465 t.j. z dnia 2020.08.27) OGŁASZA PRZETARG USTNY NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO NR 11 o pow. 84,50 m2 położonego w Jarosławiu na osiedlu im. marszałka Józefa Piłsudskiego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 9, usytuowanym na parterze, składającym

Nowy biuletyn Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu 1/2020

Do pobrania: BSM-1-2020  

Ogłoszenie

Zarząd Spółdzielnie Mieszkaniowej w Jarosławiu informuje, że dzień 1 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) został wyznaczony dniem wolnym od pracy dla pracowników Spółdzielni za święto przypadające 15 sierpnia 2020 r.

Przetarg ofertowy nieograniczony na remont schodów przed wejściami do budynków mieszkalnych Sp-ni Mieszkaniowej w Jarosławiu (7 wejść – około 93m2)

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.) 0-16 621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remont schodów przed wejściami do budynków mieszkalnych Sp-ni Mieszkaniowej w Jarosławiu (7 wejść – około 93m2) Termin wykonania robót do 30.10.2020r. Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 19.08.2020r do godz. 9 00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu

Wolny lokal użytkowy do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45, informuje, że posiada wolny lokal użytkowy do wynajęcia,  położony w Jarosławiu,  przy ul. 3-go Maja 33A  o pow. – 376,00 m² Cena najmu – 15,00 zł/m²/m-c (netto) . Cena nie obejmuje: dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, wywozu nieczystości, zużycia wody, kanalizacji. w przypadku zawarcia umowy najmu należy wnieść

Komunikat

Przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie robót brukarskich na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.)0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na: Wykonanie robót brukarskich na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu. Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 22.06.2020r do godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.06.2020r o godz. 10:00w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Poniatowskiego 45 w Jarosławiu . Specyfikację

Zawiadomienie

Wolny lokal użytkowy do wynajęcia

Lokal użytkowy do wynajęcia, położony w Jarosławiu,   przy ul. Sikorskiego 1A  o pow. – 74,00 m² + powierzchnia piwnicy 17,00 m² Cena najmu – 18,00 zł/m²/m-c (netto) od powierzchni lokalu oraz 50% tej ceny liczonej od powierzchni piwnicy . Cena nie obejmuje: dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, wywozu nieczystości, zużycia wody, kanalizacji. W przypadku zawarcia umowy najmu

Przetarg na dostawę opału

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu z siedzibą Poniatowskiego 45, ogłasza przetarg na dostawę opału w ilości: – 600 ton sortymentu miał I A   Termin realizacji dostaw – od 01.09.2020 r. do 15.03.2021 r. Warunki przetargu można uzyskać w  Zakładzie Gospodarki Cieplnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu, os. Kopernika 8a lub pobrać ze strony internetowej www.sm-jaroslaw.pl. Termin

Oświadczenie dotyczące zwrotu nadpłaty z rozliczenia C.O. lub zużycia wody.

Do pobrania:  

Przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie parkingu osiedlowego na os. Witosa w Jarosławiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na: Wykonanie parkingu osiedlowego na os. Witosa w Jarosławiu. Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 14.05.2020r do godz. 900. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.05.2020r o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Poniatowskiego 45 w Jarosławiu .

WPŁATA CZYNSZ W BANKU BEZ PROWIZJI

Czynsz można wpłacać bez prowizji w banku PeKaO S.A.   nr konta  86 1240 2571 1111 0000 3345 5745

Wolny lokal użytkowy do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45, informuje,  że posiada wolny lokal użytkowy do wynajęcia,  położony w Jarosławiu,   przy ul. Jana Pawła II 21  o pow. – 128,00 m² Cena najmu – 13,00 zł/m²/m-c (netto) . Cena nie obejmuje: dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, wywozu nieczystości, zużycia wody, kanalizacji. w przypadku zawarcia umowy najmu należy

Wniosek online – ubezpieczenie mieszkań ze składką płatną miesięcznie Bezpieczne Mieszkanie

Przetarg ofertowy nieograniczony na remont nawierzchni dróg wewnętrznych Zad. Nr 1

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remont nawierzchni dróg wewnętrznych    Zad. Nr 1   Termin wykonania robót do 25.06.2020r. Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 06.04.2020r do godz. 9 00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.04.2020 o godz. 10 00. Specyfikację dotyczącą  warunków

Przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie remontu wylotów przewodów kominowych budynków Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remontu wylotów przewodów kominowych budynków Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu Termin wykonania robót do 31.08.2020r. Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 31.03.2020r do godz. 9 00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2020r. o godz. 1030. Specyfikację dotyczącą  warunków

Przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku mieszkalnego w Jarosławiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku mieszkalnego w Jarosławiu Termin wykonania robót do 10.07.2020r. Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 31.03.2020r do godz. 9 00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2020r. o godz. 1000. Specyfikację dotyczącą  warunków przetargu

Komunikat

Przetarg ofertowy nieograniczony na wymianę stolarki okiennej około(378 szt) w tym 325 okien piwnicznych w budynkach mieszkalnych Sp-ni Mieszkaniowej w Jarosławiu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.) 0-16  621-64-40, 621-64-11 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wymianę stolarki okiennej (około 378 szt.) w tym 325 szt okien piwnicznych w budynkach mieszkalnych Sp-ni Mieszkaniowej w Jarosławiu. Termin wykonania robót do 30.10.2020r. Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 24.03.2020r do godz. 900. Otwarcie ofert nastąpi

Przetarg ofertowy nieograniczony na malowanie 20 klatek schodowych w budynkach mieszkalnych Sp-ni Mieszkaniowej w Jarosławiu oraz obróbek blacharskich na dachach budynków.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na malowanie 20 klatek schodowych w budynkach mieszkalnych Sp-ni Mieszkaniowej w Jarosławiu oraz obróbek blacharskich na dachach budynków. Termin wykonania robót do 30.09.2020r. Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 16.03.2020r  do godz. 9 00. Otwarcie ofert nastąpi w

Przetarg ofertowy nieograniczony na remonty cząstkowe nawierzchni dróg osiedlowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remonty cząstkowe nawierzchni dróg osiedlowych   Termin wykonania robót do 20.05.2020r. Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 10.03.2020r do godz. 8 00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.03.2020 o godz. 9 00. Specyfikację dotyczącą  warunków przetargu można

Najem lokali użytkowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45, informuje, że posiada wolny lokal użytkowy do wynajęcia,  położony w Jarosławiu, na osiedlu  Witosa 2 o pow. – 79,68 m². Cena najmu – 8,00 zł/m²/m-c (netto) . Cena nie obejmuje: dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, wywozu nieczystości, zużycia wody, kanalizacji. w przypadku zawarcia umowy najmu należy wnieść jednorazową

Nowy biuletyn Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu 2/2019

Do pobrania: Biuletyn 2 -2019  

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu zatrudni: INSPEKTORA TECHNICZNEGO

Pobierz dokument: INSPEKTOR TECHNICZNY  

PRZETARG NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO NA OSIEDLU, WITOSA 2 w JAROSŁAWIU

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego  położonego w Jarosławiu, na osiedlu  Witosa 2, Lokal  o pow. – 79,68 m². Cena wywoławcza – 7,00 zł/m²/m-c (netto) . Cena nie obejmuje: dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, wywozu nieczystości, zużycia wody, kanalizacji. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium 

PRZETARG NA NAJEM LOKALU UŻYTKOPWEGO NA OSIEDLU WITOSA 2 w JAROSŁAWIU

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego  położonego w Jarosławiu, na osiedlu  Witosa 2, Lokal  o pow. – 79,68 m². Cena wywoławcza – 8,00 zł/m²/m-c (netto) . Cena nie obejmuje: dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, wywozu nieczystości, zużycia wody, kanalizacji. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium 

REMONTY 2019

W dniu 7 marca 2019r  Rada Nadzorcza Spółdzielni zatwierdziła plan remontów na 2019r. W planie na 2019r główny nacisk położono na :   – kontynuację prac rozpoczętych w szerszym zakresie w ub. roku w zakresie ocieplenia stropów piwnic i wymiany okien piwnic –  kontynuowanie prac rozpoczętych na szerszą skalę od 2014r.  w zakresie poprawy stanu technicznego

Materiały na Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 28.06.2019 r.

Do pobrania:            

Biuletyn Spółdzielni Mieszkaniowej 1/2019

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu zawiadamia, że zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu, które odbędzie się w dniu 28.06.2019 r. o godz. 17.00 w budynku BIBLIOTEKI Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej w Jarosławiu ul. Czarnieckiego 16.   Załączniki do pobrania:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remont nawierzchni dróg i parkingów na  osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu Zad. Nr 1   Termin wykonania robót do 30.09.2019r. Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 14.06.2019r  do godz. 900. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2019 o

Przetarg na dostawę opału

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu z siedzibą: ul. Poniatowskiego 45, ogłasza przetarg na dostawę opału w ilości:   – 800 ton sortymentu miał I A   Termin realizacji dostaw – od 01.08.2019 r. do 15.04.2020 r. Warunki przetargu można uzyskać w  Zakładzie Gospodarki Cieplnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu, os. Kopernika 8a lub pobrać ze strony internetowej

ZAWIADOMIENIE

Pobierz pliki:

Informacja o zmianie stawek opłat z tytułu eksploatacji lokali i dostawy ciepła.

Biuletyn Spółdzielni Mieszkaniowej 2/2018