Ustawa z dnia 14 czerwca 2007 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz. U. z 2007 roku Nr 125 poz. 873. (17 pobrań)

 

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali Dz. U. z 2018.716 (25 pobrań)

 

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych Dz. U. z 2018.845 (17 pobrań)

 

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Dz. U. z 2018.1234 (21 pobrań)

 

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych Dz. U. z 2017.170 (19 pobrań)

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych Dz. U. z 2001 roku (20 pobrań)

 

Ustawa z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze Dz. U. z 2018.1285 (20 pobrań)

 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny Dz. U. 2018.1025 (21 pobrań) /** * */