Rada Nadzorcza

RADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JAROSŁAWIU

  1. Mazur Wiesław – Przewodniczący
  2. Orłowski Waldemar – Zastępca Przewodniczącego
  3. Sochacka Anna – Sekretarz
  4. Wróbel Zygmunt – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  5. Kołodziejczyk Stanisław – Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
  6. Mazur Elżbieta
  7. Turoczy Janina
  8. Kowalczyk Bogdan
  9. Czerniecki Piotr
  10. Fecowicz Jan