Odczyt wodomierzy

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu

INFORMUJE, ŻE ZE STANEM NA DZIEŃ

31 GRUDNIA 2015 ROKU

godz. 24 00

ODBĘDZIE SIĘ

ODCZYT DROGĄ RADIOWĄ WODOMIERZY WYPOSAŻONYCH
W STOSOWNE NAKŁADKI