Nagranie z obrad walnego zgromadzenia 2015

Nagranie nr 1:

 

Nagranie nr 2:

 

Nagranie nr 3: