REMONTY – 2014 r.remonty

 

 

1. Ocieplenie ścian

 

W roku bieżącym planowane jest zakończenie ocieplenia wszystkich naszych budynków mieszkalnych.

Zaplanowano ocieplenie 5 233m2 ścian w 7 budynkach wg. wykazu j.n:

 

os. Słoneczne 9 ( wraz z kotwieniem ścian prefabrykowanych)

os. Piłsudskiego 11a

os. Piłsudskiego 12 ( wraz z kotwieniem ścian prefabrykowanych)

os. Piłsudskiego 12a

os. Piłsudskiego 13a

os. Piłsudskiego 18 ( wraz z kotwieniem ścian prefabrykowanych)

ul. Żeromskiego 10

 

2. Wymiana stolarki okiennej (731szt.)

 

Obejmuje realizację indywidualnych podań z okresu 01.01.2011- 31.12.2012

oraz zwroty tym użytkownikom lokali , którzy składając podania w tym okresie dokonali wcześniejszej wymiany stolarki na swój koszt w oparciu o zawartą

wcześniej umowę ze Sp-nią.

 

3. Remonty pokryć dachów z remontem wylotów przewodów kominowych

 

ul.Żeromskiego 10

ul. Matejki 1

 

4. Remont balkonów 141 szt. (wykonywany równolegle z dociepleniem

budynku)

 

os. Słoneczne 9

os. Piłsudskiego 11a

os. Piłsudskiego 12

os. Piłsudskiego 12a

os. Piłsudskiego 13a

os. Piłsudskiego 18

ul. Żeromskiego 10

 

5. Remont balkonów 20 szt. ( budynki pozostałe)

 

ul. Legionów 22

 

 

6. Remonty cząstkowe nawierzchni dróg po okresie zimowym

 

7. Remonty chodników ( wymiana nawierzchni) 2 425 m2

 

os. Kopernika 4

os. Kopernika 6

os. Kopernika 7

os. Witosa 1 ( od kl. I w kier. bud. nr 4)

os. A.Krajowej ( gł. ciąg pieszy odc. od przedszk. do bud. 11)

os. A.Krajowej ( gł. ciąg pieszy wzdłuż bud. 11 do bud. 16 )

os. Piłsudskiego 10

os. Piłsudskiego 14

os. Pułaskiego 13 ( wzdłuż drogi osiedlowej)

ul. Poniatowskiego 17 ( przed klatkami)

os. Prośbów 9 ( przy śc. szczyt. kl IV)

os. Prośbów 12 ( schody terenowe )

ul. Dobrzańskiego 2

ul. Dobrzańskiego 5 ( przed klatkami)

ul. Dobrzańskiego 5 ( wzdłuż drogi dojazdowej)

ul. Kraszewskiego 23 ( od str. ul. Kościuszki)

ul. Żeromskiego 12 ( przed klatkami kl. I-III)

ul. Żeromskiego 12 ( przy ścianie szczytowej kl. I)

 

8. Malowanie klatek schodowych ( 49 szt.)

 

os. Kopernika 2

os. Kopernika 3

os. Kopernika 5

os. Kopernika 8

os. Piłsudskiego 5

os. Piłsudskiego 8

os. Piłsudskiego 10

os. Słoneczne 5

os. Kombatantów 14

os. Kombatantów 19

ul. Poniatowskiego 35

ul. Dobrzańskiego 5

ul. 3-Maja 37 (kl. I – III )

 

9. Modernizacja przewodów kominowych wewnątrz mieszkań

 

os. Jagiellonów 6

 

 

10. Remont ocieplenia ścian szczytowych

 

os. Kopernika 9 ( kl. III)

os. Witosa 15 ( kl. II)

ul. Żeromskiego 10 ( kl. II)

os. Piłsudskiego 18 ( kl. II )

 

11. Mycie i malowanie ścian szczytowych

 

os. Słoneczne 1 (kl. I)

os. Słoneczne 2 ( kl. I)

ul. Matejki 1 (kl. I)

 

12. Remont zadaszeń i wejść do klatek ( 8szt)

 

ul. Żeromskiego 10

ul. Żeromskiego 12

 

13. Wymiana okien w lokalach usługowych (szt. 14)

 

os. A.Krajowej 21

 

14. Wymiana okien w klatkach schodowych (szt. 81- równolegle z ociepleniem)

 

os. Słoneczne 9

os. Piłsudskiego 11a

os. Piłsudskiego 12

os. Piłsudskiego 12a

os. Piłsudskiego 13a

os. Piłsudskiego 18

ul. Żeromskiego 10

 

15. Wykonanie miejsc postojowych na samochody osobowe (1 443 m2)

 

os. Kombatantów 13,14,17

os. Kopernika 2

os. Pułaskiego 13 ( wzdłuż drogi)

os. Kalinki 1

os. Witosa 7 (wzdłuż drogi)

 

16. Remonty nawierzchni dróg

 

ul. Dobrzańskiego 5 ( odc. od ul. Dobrzańskiego do bud. 5)

 

17. Wykonanie nowej sieci zew. centr. ogrzewania (250 mb)

 

os. A.Krajowej odc. bud. nr 6 – bud . nr 7

os. Kombatantów odc. bud. nr 13 – bud. nr 11