Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45C tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie parkingu osiedlowego na os. Armii Krajowej w Jarosławiu – ETAP I

 Termin wykonania robót do 14.07.2023r.
Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 30.03.2023r.
do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.03.2023 o godz. 10:00. Specyfikację dotyczącą  warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej www.sm-jaroslaw.pl

Pobierz wszystkie