Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45C tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remont ocieplenia ścian szczytowych budynków mieszkalnych Sp-ni Mieszkaniowej w Jarosławiu.

Termin wykonania robót do 15.09.2022r.
Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 20.06.2022r do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.06.2022r. o godz. 10:00. Specyfikację dotyczącą  warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej www.sm-jaroslaw.pl.

 

Pobierz wszystkie pliki:

Materialy-przetargowe-dla-oferentow.zip (28 pobrań)

 

Materiały do obejrzenia w formacie PDF:

Dokumentacja techniczna:

KOMBATANTOW-4.zip (16 pobrań)

 

KOPERNIKA-2.zip (16 pobrań)

 

SLONECZNE-9.zip (20 pobrań)

 

Kosztorysy do przetargu:

Kosztorys-os.-Kombatantow-4.pdf (19 pobrań)

 

Kosztorys-os.-Kopernika-2.pdf (21 pobrań)

 

Kosztorys-os.-Sloneczne-9-tynkkotwienie.pdf (17 pobrań)

 

SiWZ i załączniki:

SIWZ-Remont-scian-szczytowych.pdf (19 pobrań)

 

Zal.-nr-1-Formularz-remont-scian-ocieplonych.pdf (19 pobrań)

 

Zal.-nr-2-Wzor-umowy-remont-scian-szczytowych.pdf (15 pobrań)

 

Zal.-nr-3-Wykaz-zrealizowanych-robot.pdf (21 pobrań)

 

Zal.-nr-3a-wykaz-robot-wykonanych-wylacznie-silami.pdf (16 pobrań)

 

Zal.-nr-4-Oswiadczenie-o-zatrudnieniu.pdf (17 pobrań)

 

Zal.-nr-5-Wykaz-osob.pdf (17 pobrań)

 

Zal.-nr-5a-Oswiadcze-o-posiadaniu-uprawnien.pdf (17 pobrań)

 

Zal.-nr-6-Zestawienie-kosztow-w-rozbiciu.pdf (19 pobrań)