Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remont nawierzchni dróg wewnętrznych .

 Termin wykonania robót do 22.08.2022r.

Termin składania ofert  i wpłaty wadium upływa dnia 06.06.2022 do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.06.2022 o godz. 10:00. Specyfikację dotyczącą  warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej www.sm-jaroslaw.pl

 

Pobierz wszystkie pliki.

2022-Materialy-przetargowe-remont-nawierzchni-drog-Zad.-nr-1.zip (29 pobrań)

 

Materiały do obejrzenia w formacie pdf:

SIWZ.pdf (30 pobrań)

 

Kosztorys-ofertowy-droga-Kombatantow.pdf (24 pobrania)

 

Kosztorys-ofertowy-droga-Pilsudskiego.pdf (24 pobrania)

 

ZAl.-nr-1-formularz-oferty.pdf (23 pobrania)

 

Zal.-nr-2-wzor-umowy.pdf (19 pobrań)

 

ZAl.-nr-3-wykaz-robot.pdf (22 pobrania)

 

ZAl.-nr-4-zestawienie-kosztow.pdf (22 pobrania)

 

ZAl.-nr-5-wykaz-osob.pdf (20 pobrań)