Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45c tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na:

Wykonanie remontu wylotów przewodów kominowych i pokrycia na budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu (Zadanie 2).


Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 23.05.2022r do godz. 9:00
.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.05.2022r o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Poniatowskiego 45c w Jarosławiu .
Specyfikację dot. warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej
www.sm-jaroslaw.pl.

 

Pobierz wszystkie pliki:

2022-Materialy-przetargowe-Remont-kominow-i-pokrycia-Zadanie-2.zip (25 pobrań)

 

Przeglądaj pliki:

Formularz-ofertowy-2022.pdf (25 pobrań)

Fotografie.pdf (24 pobrania)

Przyklad-deflektora-z-daszkiem-na-zawiasach-zamykany-zasowkami.jpg (21 pobrań)

Rysunek-wykonania-kominu-spalinowego.pdf (21 pobrań)

SIWZ-remont-kominow-i-pokrycia.pdf (24 pobrania)

Wzor-umowy-na-remont-wylotow-kominow-rok-2022.pdf (17 pobrań)