Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45c tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na roboty sanitarne .

Termin wykonania robót do 31.08.2022r.
Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 27.04.2022r
do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.04.2022r. o godz. 10:00.

Specyfikację dotyczącą  warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej www.sm-jaroslaw.pl

Pobierz wszystkie pliki.
2022-Materialy-przetargowe-wymiana-przykanalikow.zip (30 pobrań)

 

Przeglądaj pliki:

Armii-Krajowej-12-kosztorys.doc (38 pobrań) Kalinki-4-kosztorys.doc (28 pobrań) Pulaskiego-12-kosztorys.doc (28 pobrań) SIWZ.pdf (24 pobrania) SIWZ-1.pdf (25 pobrań) ZAl.-nr-1-formularz-ofertowy.pdf (25 pobrań) ZAl.-nr-2-wzor-umowy.pdf (25 pobrań) Zal.-nr-3-wykaz-zrealizowanych-robot.pdf (24 pobrania) Zal.nr-4-zestawienie-kosztow-w-rozbiciu.pdf (23 pobrania) ZAl.-nr-5-oswiadczenie-o-wielkosci-zatrudnienia.pdf (23 pobrania) Zal.-nr-6-wykaz-osob.pdf (24 pobrania)