Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45c tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na: Wykonanie remontu balkonów na budynku Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu. (Zadanie 3)

Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 27.04.2022r do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.04.2022r o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Poniatowskiego 45c w Jarosławiu .

Specyfikację dot. warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej
www.sm-jaroslaw.pl.

Pobierz wszystkie pliki.

2022-Materialy-przetargowe-Remont-balkonw-Zadanie-3.zip (46 pobrań)