Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45c tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remont tarasu przed bud. nr 1a ul. Sikorskiego w Jarosławiu

 

Termin wykonania robót do 31.08.2022r. Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 27.04.2022r do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.04.2022 o godz. 11:00. Specyfikację dotyczącą  warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej www.sm-jaroslaw.pl


Pobierz wszystkie pliki:

2022-Materialy-przetargowe-na-remont-tarasu.zip (6 pobrań)

 

Przeglądaj pliki:

Dokumentacja-Techniczna-Remont-Tarasu-os.-Sikorskiego-1A.pdf (7 pobrań)

Projekt-organizacji-ruchu.pdf (5 pobrań)

Remont-tarasu-kosztorys-Excell.xls (6 pobrań)

SIWZ-Remont-tarasu-przed-budynkiem-ul.-Sikorskiego-1a.pdf (7 pobrań)

Zal.-nr-1-Formularz-ofertowy.pdf (4 pobrania)

Zal.-nr-2-Wzor-umowy.pdf (6 pobrań)

Zal.-nr-3-Wykaz-zrealizowanych-robot.pdf (6 pobrań)

Zal.-nr-4-Zestawienie-kosztow-w-rozbiciu-na-lokalizacje.pdf (5 pobrań)

Zal.-nr-5-Wykaz-osob-uczestniczacych-w-realizacji-zamowienia.pdf (7 pobrań)