Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45c

tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remont tarasu przed bud. nr 1a ul. Sikorskiego w Jarosławiu

 

Termin wykonania robót do 31.08.2022r. Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 30.03.2022r do godz. 9:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.03.2022 o godz. 10:00. Specyfikację dotyczącą  warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej www.sm-jaroslaw.pl

 

 

Pobierz wszystkie pliki.

2022-Materialy-przetargowe-na-remont-tarasu.zip (42 pobrania)

 

 

Materiały do obejrzenia w formacie pdf:

Dokumentacja-Techniczna-Remont-Tarasu-os.-Sikorskiego-1A.pdf (47 pobrań)

 

Projekt-organizacji-ruchu.pdf (48 pobrań)

 

Remont-tarasu-kosztorys-Excell.xls (29 pobrań)

 

SIWZ-Remont-tarasu-ul.-Sikorskiego-1a.pdf (28 pobrań)

 

ZAl.-nr-1-formularz-ofertowy-2.pdf (21 pobrań)

 

ZAl.-nr-2-wzor-umowy-1.pdf (22 pobrania)

 

Zal.-nr-3-wykaz-zrealizowanych-robot-1.pdf (20 pobrań)

 

Zal.nr-4-zestawienie-kosztow-w-rozbiciu-na-lokalizacje.pdf (23 pobrania)

 

Zal.Nr-5-wykaz-osob-uczestniczacych-w-realizacji-zamowienia.pdf (22 pobrania)