Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45c tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na roboty sanitarne .

Termin wykonania robót do 31.08.2022r.
Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 30.03.2022r do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.03.2022r. o godz. 10:00. Specyfikację dotyczącą  warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej www.sm-jaroslaw.pl

 

Pobierz wszystkie pliki:

2022-Materialy-przetragowe-wymiana-przykanalikow.zip (22 pobrania)

 

Podejrzyj pliki:

SIWZ-przykanaliki.pdf (30 pobrań)

 

ZAl.-nr-1-formularz-ofertowy-1.pdf (23 pobrania)

 

ZAl.-nr-2-wzor-umowy.pdf (19 pobrań)

 

Zal.-nr-3-wykaz-zrealizowanych-robot.pdf (24 pobrania)

 

Zal.nr-4-zestawienie-kosztow-w-rozbiciu.pdf (29 pobrań)

 

ZAl.-nr-5-oswiadczenie-o-wielkosci-zatrudnienia.pdf (27 pobrań)

 

Zal.-nr-6-wykaz-osob.pdf (25 pobrań)

 

Armii-Krajowej-12-kosztorys.doc (24 pobrania)

 

Kalinki-4-kosztorys.doc (24 pobrania)

 

Pulaskiego-12-kosztorys.doc (26 pobrań)

 

Sloneczne-5-kosztorys.doc (25 pobrań)