Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45c tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na: Wykonanie remontu wylotów kominów z wymianą pokrycia na budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu. (Zadanie 1).

Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 17.03.2022r do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.03.2022r o godz. 10:30 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Poniatowskiego 45c w Jarosławiu.

Specyfikację dot. warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej
www.sm-jaroslaw.pl.

Pobierz wszystkie pliki:

2022-Materialy-przetargowe-Remont-pokrycia-i-kominow-Zadanie-1.zip (50 pobrań)

 

Wyświetl pliki:

SIWZ-remont-wylotow-kominow-wraz-z-pokryciem-Zadanie1.pdf (45 pobrań)


Dokumentacja-fotograficzna-os.-Kopernika-9-ul.-Sikorskiego-1A.pdf (32 pobrania)

 

Formularz-ofertowy-2022.pdf (25 pobrań)

 

Przyklad-deflektora-z-daszkiem-na-zawiasach-zamykany-zasowkami.jpg (24 pobrania)

 

Szkic-remontu-wylotow-os.-Kopernika-9.pdf (28 pobrań)

 

Szkic-remontu-wylotow-ul.-Sikorskiego-1A.pdf (27 pobrań)

 

Wzor-umowy-na-remont-wylotow-kominow-rok-2022.pdf (28 pobrań)