Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45c tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wymianę zaworów grzejnikowych w budynkach mieszkalnych .

Termin wykonania robót do 10.09.2022r.
Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 17.03.2022r do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.03.2022 o godz. 10:00. Specyfikację dotyczącą  warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej www.sm-jaroslaw.pl

Pobierz wszystkie pliki.
Wymiana-zaworow-grzejnikowych-na-sytrone-2022r.zip (45 pobrań)