Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45c

tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na roboty sanitarne .

Termin wykonania robót do 31.08.2022r.
Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 14.03.2022r 
do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2022r. o godz. 10:00. Specyfikację dotyczącą  warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej www.sm-jaroslaw.pl

 

 

Pobierz wszystkie pliki:

2022-Materialy-przetargowe-Modernizacja-wezlow.zip (34 pobrania)

 

 

Podejrzyj pliki (PDF):

SIWZ-modernizacja-wezlow-cieplnych.pdf (57 pobrań)

 

Przedmiar-robot-Jaroslaw-wezly-cieplne_3-klatki.pdf (37 pobrań)

 

Przedmiar-robot-Jaroslaw-wezly-cieplne_5-klatek.pdf (32 pobrania)

 

Przedmiar-robot-Jaroslaw-wezly-cieplne_8-klatek.pdf (36 pobrań)

 

Wezly-CO-SM-Jarroslaw-rys-1a.pdf (43 pobrania)

 

Wezly-CO-SM-Jarroslaw-rys-1c.pdf (37 pobrań)

 

Wezly-CO-SM-Jarroslaw-rys-2a.pdf (36 pobrań)

 

Wezly-CO-SM-Jarroslaw-rys-2b.pdf (33 pobrania)

 

Wezly-CO-SM-Jarroslaw-rys-2c.pdf (32 pobrania)

 

Wezly-CO-SM-Jarroslaw-rys-3a.pdf (30 pobrań)

 

Wezly-CO-SM-Jarroslaw-rys-3b.pdf (36 pobrań)

 

Wezly-CO-SM-Jarroslaw-rys-3c.pdf (34 pobrania)

 

ZAl.-nr-1-formularz-ofertowy.pdf (33 pobrania)

 

ZAl.-nr-2-wzor-umowy.pdf (36 pobrań)

 

Zal.-nr-3-wykaz-zrealizowanych-robot.pdf (28 pobrań)

 

Zal.nr-4-zestawienie-kosztow-w-rozbiciu.pdf (31 pobrań)

 

ZAl.-nr-5-oswiadczenie-o-wielkosci-zatrudnienia.pdf (31 pobrań)

 

Zal.-nr-6-wykaz-osob.pdf (33 pobrania)

 

Opis-do-projektu-tech-wezly-cieplownicze-WLM-Kopernika-SM-Jaroslaw.pdf (34 pobrania)