Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45c tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na: Wykonanie remontu balkonów na budynku Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu. (Zadanie 2)

Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 11.05.2021r do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2021r o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Poniatowskiego 45c w Jarosławiu .
Specyfikację dot. warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej
www.sm-jaroslaw.pl.

 

Pobierz wszystkie pliki ZIP:

2021- Materiały przetargowe -Remont balkonów (zadanie 2).zip (7 pobrań)

 

Przeglądaj pliki PDF:

Formularz ofertowy - Remont balkonów - zadanie 2.pdf (2 pobrania)

Fotografia stanu istniejącego bud os Pułaskiego oraz przykładowa realizacja.pdf (1 pobranie)

Karty techniczne produktów - system weber.pdf (1 pobranie)

Kosztorys ofertowy - os Pułaskiego 13.pdf (2 pobrania)

Kosztorys ofertowy - os Pułaskiego 13.xlsx (1 pobranie)

Specyfikacja przetargowa - Remont balkonów - zadanie 2.pdf (4 pobrania)

Szkic wykonania remontu balkonu os. Pułaskiego 13.pdf (2 pobrania)

WZÓR UMOWY - Remont balkonów - 2021.pdf (2 pobrania)