Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45c tel.(fax.)

0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na: Wykonanie remontu wylotów kominowych oraz wykonanie nowego pokrycia na budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu.
Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 29.04.2021r do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.04.2021r o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Poniatowskiego 45c w Jarosławiu .
Specyfikację dot. warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej
www.sm-jaroslaw.pl.

Pobierz wszystkie pliki (zip):

materialy-remont-wylotow-przewodow-kominowych.zip (10 pobrań)

 

Pliki do obejrzenia:

Dokumentacja projektowa - os. Prośbów 9.pdf (6 pobrań)

Dokumentacja projektowa - ul. Poniatowskiego 59.pdf (5 pobrań)

Formularz ofertowy - Remont wylotów kominów z wymianą pokrycia 2021.pdf (5 pobrań)

SIWZ Remont kominów z wymianą pokrycia - 2021.pdf (15 pobrań)

Wzór umowy na remont wylotów kominów i wymiany pokrycia - 2021.pdf (4 pobrania)

Przykład deflektora z daszkiem na zawiasach zamykany zasówkami.jpg (5 pobrań)