Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45c tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na: Wykonanie remontu wylotów przewodów kominowych na budynku Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu.


Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 15.04.2021r do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.04.2021r o godz. 10:00  w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Poniatowskiego 45c w Jarosławiu .
Specyfikację dot. warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej www.sm-jaroslaw.pl.

 

 

Przeglądaj pliki PDF:

Formularz ofertowy - remont wylotów kominów.pdf (15 pobrań)

Os. Kopernika 4 - dokumentacja techniczna.pdf (129 pobrań)

Specyfikacja przetargowa -remont wylotów kominów.pdf (127 pobrań)

Wzór umowy na remont wylotów kominów - SM Jarosław.pdf (8 pobrań)

Przyklad-deflektora-z-daszkiem-na-zawiasach-zamykany-zasowkami.jpg (12 pobrań)

 

Pobierz wszystkie pliki ZIP:

Remont_wylotów_przwodów_kominowycht.zip (13 pobrań)