Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45c tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie robót brukarskich na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu

Termin wykonania robót do 31.08.2021r.
Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 13.04.2021r
do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.04.2021r. o godz. 10:30. Specyfikację dotyczącą  warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej www.sm-jaroslaw.pl

 

Przeglądaj pliki PDF:

Kosztorysy - odbojówki.pdf (28 pobrań)

SIWZ - Roboty brukarskie 2021.pdf (24 pobrania)

Zał. nr 1 formularz ofertowy.pdf (10 pobrań)

Zał. nr 2 - Wzór umowy.pdf (10 pobrań)

Zał. nr 3 - wykaz zrealizowanych robót brukarskich.pdf (9 pobrań)

Zał. nr 4 zestawienie kosztów w rozbiciu.pdf (12 pobrań)

Zał. nr 5 wykaz osób.pdf (7 pobrań)

 

Pobierz wszystkie pliki ZIP:

2021 - Materiały przetargowe na roboty brukarskie.zip (16 pobrań)