Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45c

tel.(fax.) 0-16  621-64-40, 621-64-11 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wymianę stolarki okiennej (około 54 szt.) w budynkach mieszkalnych Sp-ni Mieszkaniowej w Jarosławiu.

Termin wykonania robót do 31.08.2021r.
Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 09.04.2021r
do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.04.2021 o godz. 10:30. Specyfikację dotyczącą  warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej www.sm-jaroslaw.pl

 

Przeglądaj pliki PDF:

SPECYFIKACJA NA WYMIANĘ STOLARKI 2021r.pdf (18 pobrań)

Zał. nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY DO SPECYFIK 2021.pdf (10 pobrań)

Zał. nr 2 - Umowa o wymianę stolarki 2021 WZÓR.pdf (10 pobrań)

Zał. nr 3 - oświadczenie o zatrudn.pdf (10 pobrań)

 

Pobierz wszystkie pliki ZIP:

2021-Materialy-przetargowe-na-malowanie-klatek-i-obrobek-blach.zip (14 pobrań)