Wolny lokal użytkowy do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45, informuje, że posiada wolny lokal użytkowy do wynajęcia,  położony w Jarosławiu,  przy ul. 3-go Maja 33A  o pow. – 376,00 m²

Cena najmu – 15,00 zł/m²/m-c (netto) . Cena nie obejmuje: dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, wywozu nieczystości, zużycia wody, kanalizacji.

w przypadku zawarcia umowy najmu należy wnieść jednorazową opłatę zabezpieczającą rozliczenia finansowe ze Spółdzielnią w wysokości 300% miesięcznej opłaty określonej w umowie najmu.  Szczegółowych informacji uzyskać można w dziale GZM pok. nr 5 tel. (16) 621-55-92.