Wolny lokal użytkowy do wynajęcia

Lokal użytkowy do wynajęcia, położony w Jarosławiu,   przy ul. Sikorskiego 1A  o pow. – 74,00 m² + powierzchnia piwnicy 17,00

Cena najmu – 18,00 zł/m²/m-c (netto) od powierzchni lokalu oraz 50% tej ceny liczonej od powierzchni piwnicy . Cena nie obejmuje: dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, wywozu nieczystości, zużycia wody, kanalizacji.

W przypadku zawarcia umowy najmu należy wnieść jednorazową opłatę zabezpieczającą rozliczenia finansowe ze Spółdzielnią w wysokości 300% miesięcznej opłaty określonej w umowie najmu.  Szczegółowych informacji uzyskać można w dziale GZM pok. nr 5 tel. (16) 621-55-92.