Przetarg na dostawę opału

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu z siedzibą Poniatowskiego 45, ogłasza przetarg na dostawę opału w ilości:

600 ton sortymentu miał I A

 

Termin realizacji dostaw – od 01.09.2020 r. do 15.03.2021 r.

Warunki przetargu można uzyskać w  Zakładzie Gospodarki Cieplnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu, os. Kopernika 8a lub pobrać ze strony internetowej www.sm-jaroslaw.pl.

Termin składania ofert upływa dnia 15.06.2020 r. do godz. 900

Otwarcie ofert nastąpi 15.06.2020 r. o godz. 930

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie ZGC tut. Spółdzielni od poniedziałku do piątku w godz. 700  do 1500, tel. (16) 621 57 22.”

 

Pliki do pobrania:

dostawa-opału-2020

 

View Fullscreen