Przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie parkingu osiedlowego na os. Witosa w Jarosławiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 tel.(fax.)

0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na: Wykonanie parkingu osiedlowego na os. Witosa w Jarosławiu.
Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 14.05.2020r do godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.05.2020r o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Poniatowskiego 45 w Jarosławiu .
Specyfikację dot. warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej
www.sm-jaroslaw.pl.

 

Pobierz wszystkie pliki:

Wszystkie materiały przetargowe (zip) (50 pobrań)

 

Materiały do obejrzenia w formacie pdf: