Przetarg ofertowy nieograniczony na remont nawierzchni dróg wewnętrznych Zad. Nr 1

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45

tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remont nawierzchni dróg wewnętrznych    Zad. Nr 1

 

Termin wykonania robót do 25.06.2020r.
Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 06.04.2020r
do godz. 9 00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.04.2020 o godz. 10 00. Specyfikację dotyczącą  warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej www.sm-jaroslaw.pl

Pobierz wszystkie pliki:

2020- mater. przetargowe remont nawierzchni dróg Zad. nr 1

 

 

KOMUNIKAT

W związku z błędem w treści specyfikacji  ( pkt  3.3 a ) wykreśla się słowa;
„ Ponadto dołączyć należy
Załącznik nr 3a do SIWZ z wykazem robót wykonywanych wyłącznie siłami własnymi „.

Obowiązują tylko załączniki wyszczególnione na końcu SIWZ ( Zał. nr 1,2,3,4,5) .

 

 

KOMUNIKAT

dotyczy miejsca składania oraz otwarcia ofert przetargowych

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu informuje wszystkich oferentów, że związku ograniczeniem przyjmowania interesantów przez biura Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu (w tym Sekretariatu) oferty przetargowe można złożyć po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się lub bezpośrednio pracownikowi po przywołaniu go dzwonkiem znajdującym się przy drzwiach wejściowych.

Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału oferentów. Protokół z otwarcia ofert prześlemy oferentom elektronicznie związku z czym prosimy o podanie czytelnego adresu mailowego w formularzu ofertowym.

 Dodatkowych informacji uzyskać można pod telefonem 16 621 64 40.