Przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku mieszkalnego w Jarosławiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45

tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku mieszkalnego w Jarosławiu

Termin wykonania robót do 10.07.2020r.
Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 31.03.2020r
do godz. 9 00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2020r. o godz. 1000. Specyfikację dotyczącą  warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej www.sm-jaroslaw.pl

 

Pobierz wszystkie pliki:

Materiały przetargowe na wykonanie izolacji ścian 2020

 

Materiały do obejrzenia w formacie pdf:

SPECYFIKACJA na wykonanie izolacji

Ślepy kosztorys

Zał. nr 1- FORMULARZ OFERTOWY

Zał. nr 2 UMOWA

Zał. nr 3 – oświadczenie o zatrudn.

 

KOMUNIKAT

dotyczy miejsca składania oraz otwarcia ofert przetargowych

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu informuje wszystkich oferentów, że związku ograniczeniem przyjmowania interesantów przez biura Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu (w tym Sekretariatu) oferty przetargowe można złożyć po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się lub bezpośrednio pracownikowi po przywołaniu go dzwonkiem znajdującym się przy drzwiach wejściowych.

Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału oferentów. Protokół z otwarcia ofert prześlemy oferentom elektronicznie związku z czym prosimy o podanie czytelnego adresu mailowego w formularzu ofertowym.

 Dodatkowych informacji uzyskać można pod telefonem 16 621 64 40.