Przetarg ofertowy nieograniczony na malowanie 20 klatek schodowych w budynkach mieszkalnych Sp-ni Mieszkaniowej w Jarosławiu oraz obróbek blacharskich na dachach budynków.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45

tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na malowanie 20 klatek schodowych w budynkach mieszkalnych Sp-ni Mieszkaniowej w Jarosławiu oraz obróbek blacharskich na dachach budynków.

Termin wykonania robót do 30.09.2020r.
Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 16.03.2020r 
do godz. 9 00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.03.2020r. o godz. 1000. Specyfikację dotyczącą  warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej www.sm-jaroslaw.pl

Pobierz wszystkie materiały:
Materiały przetargowe na malowanie klatek i obróbek 2020r

Materiały do obejrzenia w formacie pdf:

SPECYFIKACJA na malowanie klatek i obróbek blach. 2020r.

Zał. nr 1- FORMULARZ OFERTOWY.

Zał. nr 2 – UMOWA NA MALOWANIE KLATEK. – Wzór

Zał. nr 3 – oświadczenie o zatrudn.

 

KOMUNIKAT

dotyczy miejsca składania oraz otwarcia ofert przetargowych

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu informuje wszystkich oferentów, że związku ograniczeniem przyjmowania interesantów przez biura Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu (w tym Sekretariatu) oferty przetargowe można złożyć po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się lub bezpośrednio pracownikowi po przywołaniu go dzwonkiem znajdującym się przy drzwiach wejściowych.

Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału oferentów. Protokół z otwarcia ofert prześlemy oferentom elektronicznie związku z czym prosimy o podanie czytelnego adresu mailowego w formularzu ofertowym.

 Dodatkowych informacji uzyskać można pod telefonem 16 621 64 40.