Przetarg ofertowy nieograniczony na remonty cząstkowe nawierzchni dróg osiedlowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45

tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remonty cząstkowe nawierzchni dróg osiedlowych

 

Termin wykonania robót do 20.05.2020r.
Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 10.03.2020r
do godz. 8 00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.03.2020 o godz. 9 00. Specyfikację dotyczącą  warunków przetargu można pobrać tutaj:

2020-rem. cząstkowe dróg ( materiały przetargowe)

 

KOMUNIKAT

dotyczy miejsca składania oraz otwarcia ofert przetargowych

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu informuje wszystkich oferentów, że związku ograniczeniem przyjmowania interesantów przez biura Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu (w tym Sekretariatu) oferty przetargowe można złożyć po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się lub bezpośrednio pracownikowi po przywołaniu go dzwonkiem znajdującym się przy drzwiach wejściowych.

Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału oferentów. Protokół z otwarcia ofert prześlemy oferentom elektronicznie związku z czym prosimy o podanie czytelnego adresu mailowego w formularzu ofertowym.

 Dodatkowych informacji uzyskać można pod telefonem 16 621 64 40.