W dniu 7 marca 2019r  Rada Nadzorcza Spółdzielni zatwierdziła plan remontów na 2019r. W planie na 2019r główny nacisk położono na :

 

– kontynuację prac rozpoczętych w szerszym zakresie w ub. roku w zakresie ocieplenia stropów piwnic i wymiany okien piwnic

–  kontynuowanie prac rozpoczętych na szerszą skalę od 2014r.  w zakresie poprawy stanu technicznego infrastruktury tj. chodników i nawierzchni dróg osiedlowych

– wykonanie nowych miejsc postojowych na samochody osobowe oraz wykonanie  nawierzchni na parkingach posiadających nawierzchnię prowizoryczną

–  wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych

–  malowanie klatek schodowych wraz z wymianą osprzętu elektrycznego

– remont wylotów przewodów kominowych ponad dachem

– remonty chodników odbojowych wokół budynku

 

Zestawienie planowanych robót remontowych  wg. tabel :