Przetarg ofertowy nieograniczony na remont nawierzchni dróg i parkingów na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu Zad. Nr 2

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45

tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remont nawierzchni dróg i parkingów na  osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu Zad. Nr 2

 

Termin wykonania robót do 30.09.2019r.
Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 25.07.2019r 
do godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.07.2019 o godz. 1000. Specyfikację dotyczącą  warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej www.sm-jaroslaw.pl

Pobierz wszystkie pliki:

Icon of 2019- Mat  Przetargowe - Rem  Naw  Dróg Zad  Nr 2 2019- Mat Przetargowe - Rem Naw Dróg Zad Nr 2 (11.2 MiB) - Pobrań: 154

Materiały do obejrzenia w formacie pdf: