Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45

tel.(fax.) 0-16  621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na remont nawierzchni dróg i parkingów na  osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu

Zad. Nr 1

 

Termin wykonania robót do 30.09.2019r.
Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 14.06.2019r 
do godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2019 o godz. 1000. Specyfikację dotyczącą  warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej www.sm-jaroslaw.pl

 

Pobierz wszystkie pliki:

2019-materiały Przetargowe - Rem  Naw  Dróg
2019-materiały Przetargowe - Rem Naw Dróg
2019-materiały przetargowe - rem. naw. dróg.zip
12.0 MiB
163 Pobrań
Szczegoły

 

Pliki do obejrzenia w formacie PDF: