Przetarg na dostawę opału

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu z siedzibą: ul. Poniatowskiego 45, ogłasza przetarg na dostawę opału w ilości:

 

– 800 ton sortymentu miał I A

 

Termin realizacji dostaw – od 01.08.2019 r. do 15.04.2020 r.

Warunki przetargu można uzyskać w  Zakładzie Gospodarki Cieplnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu, os. Kopernika 8a lub pobrać ze strony internetowej www.sm-jaroslaw.pl.

Termin składania ofert upływa dnia 31.05.2019 r. do godz. 900

Otwarcie ofert nastąpi 31.05.2019 r. o godz. 930

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie ZGC tut. Spółdzielni od poniedziałku do piątku w godz. 700  do 1500, tel. (16) 621 57 22.

 

Pliki do pobrania: